Zomi 2 - Men101610106 - 1006

Color: Black/Yellow
Weight: 264g
Drop: 10mm
Tech: Qu!ckfoam/QDP

89,90 €